Velankani Shrine Church Road, Annanagar, Madurai – 625020

0452 – 2534371 maduraianvelankanishrine@gmail.com

Parish Map

Image

1. St. Annai Therasal

2. St. Amalorpava Matha

3. St. Arul Anandar

4. St. Antoniyar

5. St. Christ the King

6. St. Gnanaprakashiyar

7. St. Igganisiyar

8. St. Jubilee nayakan

9. St. James

10. Kulandai Yesu

11. St. Mazhilchi matha

12. St. Mathew

13. St. Micheal

14. St. Rayapar

15. St. Savariyar

16. St. Thirumuluku Yovan

17. St. Sahaya Matha

18. St. Sirumalar

19. Holy family

20. Velankanni Anbiam

21. St. Valanar

22. St. Varthaiyanavar

23. Christ the King

© 2016 MaduraiAnVelankanishrine. All rights reserved | Design by GWM