Velankani Shrine Church Road, Annanagar, Madurai – 625020

0452 – 2534371 maduraianvelankanishrine@gmail.com

St. Gnanaprakashiyar

Coordinators :
Mr. M. A. Raj - 9787743315
Mr. Antony AmalRaj - 9786459611

© 2016 MaduraiAnVelankanishrine. All rights reserved | Design by GWM