Velankani Shrine Church Road, Annanagar, Madurai – 625020

0452 – 2534371 maduraianvelankanishrine@gmail.com

St. Ignasiyar

Coordinators :
Mr. A. Kulanthai Samy – 9488019469
Mr. Lawerance Xavier – 9791388430

© 2016 MaduraiAnVelankanishrine. All rights reserved | Design by GWM