Velankani Shrine Church Road, Annanagar, Madurai – 625020

0452 – 2534371 maduraianvelankanishrine@gmail.com

St. Savariyar

Coordinators :
Mr. Raja - 8838747825
Mr. Vargeesh Babu – 9597852758

© 2016 MaduraiAnVelankanishrine. All rights reserved | Design by GWM